Sublime Text kod düzeni sağlamak

Sublime Text editörümüzde kodları düzenli hale getirmek için bir kısayolumuz var. Bu kısayol tuş kombinasyonunu etkinleştirmek için Prefences > Key Bindings menüsüne giriyoruz. Burada iki ayrı bölüm açılıyor, biz sağdaki ‘user‘ bölümüne kodlarımızı yazıcağız. Şimdi kodlarımız ekliyelim.

{ "keys": ["ctrl+shift+x"], "command": "reindent" , "args": { "single_line": false } }

Kaydedip pencereyi kapatıyoruz. Artık kısayolumuz hazır isterseniz bir örnek yapalım.

<?php 
		if (@$_GET['islem']=="basarili") { ?> 
<script>
		Swal.fire({
	position: 'mid',
		icon: 'success',
	title: 'İşlem Başarılı',
			showConfirmButton: false,
	timer: 1500
})
		</script>
  <?php }
     ?>

Gördüğünüz gibi kodlar düzensiz bir şekilde duruyor. Şimdi ctrl+shift+x kısayol kombinasyonuna basarak ne olduğunu görelim.

<?php 
if (@$_GET['islem']=="basarili") { ?> 
	<script>
		Swal.fire({
			position: 'mid',
			icon: 'success',
			title: 'İşlem Başarılı',
			showConfirmButton: false,
			timer: 1500
		})
	</script>
<?php } 
?>

Artık kodlarımız daha düzenli 🙂