Php Session kullanımı

Session nedir ? Nasıl kullanılır ? Session cookieler gibi kullanıcı bilgilerinin saklandığı bölümdür. Session ile cookielerden en büyük farkı sunucuda tutulmasıdır, bu nedenle daha güvenlidir.

Sessionların süre kavramı cookielerdeki gibi değildir, sessionun sona ermesi için kullanıcının sayfayı kapatması ya da programcının bir session sonlandırma bölümü yazması gerekmektedir.

Peki session nasıl kullanılır? Sessionu kullanabilmek için sayfamızın başına session_start() fonksiyonunu çağırmamız gerekmektedir.

<?php

session_start();

?>

Session oluşturmak için $_SESSION[‘anahtar’] = “veri” yapısı kullanılır.

<?php

session_start();

$_SESSION['site'] = 'kodfaresi.com';

?>

Session çağırmak için $_SESSION global dizisi kullanılır. Kullanımı $_SESSION[‘anahtar’] şeklindedir.

<?php

session_start();

echo $_SESSION['site'];

?>

Session silmek için unset() fonksiyonu kullanılır.

<?php

session_start();

$_SESSION['site'] = 'kodfaresi.com';

unset($_SESSION['site']);

?>

Bütün sessionları silmek için session_destroy() fonksiyonu kullanılır.

<?php

session_start();

session_destroy();

?>