Php cookie kullanımı

Cookie nedir ? Nasıl kullanılır ? Cookie sitelerin tarayıcılar üzerinde bıraktığı izlere denir. Cookieler tarayıcıda tutulur. Güvenlik konusunda cookie sessiona göre daha güvensizdir.

Örnek olarak giriş işlemlerinde beni hatırla seçeneğine tıklayarak oturum açtığınızda tarayıcınıza cookie bırakılır. Bu cookie sayesinde tarayıcıyı kapatsanız bile oturumunuz devam eder.

Peki cookie nasıl oluşturulur? Cookie oluşturmak için setcookie() fonksiyonu kullanılır. setcookie(“anahtar”,”veri”); şeklinde kullanılır.

<?php

setcookie("site","kodfaresi.xyz");

?>

Cookie zamanı ayarlamak için setcookie(“anahtar”,”veri”,time()+saniye); şeklinde kullanılır.

<?php

setcookie("site","kodfaresi.xyz",time()+3600); // cookie 1 saat sonra silinecektir

?>

Cookie silmek için setcookie(“anahtar”,”veri”,time()-saniye); şeklinde kullanılır.

<?php

setcookie("site","kodfaresi.xyz",time()-3600); // cookie silinir

?>

Cookie çağırmak için $_COOKIE global dizisi kullanılır. Kullanımı $_COOKIE[“anahtar”] şeklindedir.

<?php

echo $_COOKIE["site"];

?>